Image
Image
 

DEMO PILOTI II 2018"IoT Interactive Live Platform - ILP"

št. operacije: e-MA: OP20.04978

Obdobje: 1.1.2019 to 1.1.2021

Cilji projekta:

Projekt "IoT Interactive Live Platform - ILP" je namenjen razvoju novih produktov:

Cilj 1     

Razvoj platforme "IoT Interactive Life Platform" – ILP.

IoT Interactive Life Platform (ILP) bo odprta integracijska platforma za povezovanje in razvoj celovitejših rešitev in skupnih storitev.

Cilj 2     

Vzpostavitev aplikacije "Live Mining".

Cilj aplikacije "Live Mining" je spodbujati ljudi k zdravemu načinu življenja in s tem povečanju varnosti preko rasti zavedanja po: zdravem prehranjevanju, gibanju, rednih zdravniških pregledih in preventivnih cepljenjih, zmanjševanju stresa, …

Cilj 3    

Vzpostavitev "IoT odprta podatkovna platforma".

Podatke, ki jih bodo zbirali SPP bodo shranjeni v odprti podatkovni platformi.

Cilj 4     

Razvoj Interaktivnega "Safety Point" prikazovalnika in pripadajočih modularnih ohišij

Namen nove generacije prikazovalnikov z imenom "Safety Point" je ponuditi več-opravilne naprave, ki bodo omogočale zbiranje podatkov, interakcijo z ljudmi ter nudile defibrilator z navodili za uporabo in drugimi zdravstvenimi nasveti.

Cilj 5     

Razvoj senzorike.

Razvoj IoT senzorike za spremljanje operabilnosti defibrilatorjev in spremljanje okoljskih parametrov, dogajanja v okolici in senzorika, vezana na spremljanje zdravja populacije.

Pri tem sledimo posodobitvami in optimizaciji proizvodnje oz. posameznih tehnoloških rešitev in operacij od zasnove izdelka do končne realizacije.

Sofinanciranje projekta

Projekt sofinancirata Republika Slovenija  - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Partnerji

Nosilec projekta in vodilni konzorcijski partner je Infinitus d.o.o., ki je tudi integrator aktivnosti in produktov ostalih konzorcijskih partnerjev:

  • IMK Ljubljana,
  • Kvader MT d.o.o. in
  • Zavoda 404.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok